Engedje meg, hogy a bihari térségben egy mår rég ismert céget a Kontroll - Sec Vagyonvédelmi és Biztonsågszolgålati Kft-t figyelmébe ajånljam.
A cĂ©g, a nĂ©v meghagyĂĄsa mellett 2003 ƑszĂ©tƑl Ășj vezetĂ©si Ă©s vĂ©grehajtĂł ĂĄllomĂĄnnyal ĂĄll a megrendelƑk rendelkezĂ©sĂ©re. VĂĄllalĂĄsainkat az orszĂĄg bĂĄrmely megyĂ©jĂ©ben teljesĂ­tjĂŒk.
JelentƑs vĂĄltoztatĂĄsokat hajtottunk vĂ©gre cĂ©lkitƱzĂ©seinken, amely vĂĄltozĂĄsok biztosĂ­tjĂĄk hosszĂștĂĄvon az ĂŒgyfeleinkkel valĂł korrekt egyĂŒttmƱködĂ©st. ÉrtĂ©ket szeretnĂ©nk teremteni a biztonsĂĄgszolgĂĄlati piacon biztos pĂ©nzĂŒgyi hĂĄttĂ©rrel, innovatĂ­v gondolkodĂĄssal, jĂłl kĂ©pzett, jĂłl felkĂ©szĂŒlt munkatĂĄrsainkkal.
Arra törekszĂŒnk, hogy mƱködĂ©sĂ©ben stabil, megbĂ­zhatĂł Ă©s rugalmas partnerei legyĂŒnk ĂŒgyfeleinknek. A biztonsĂĄgi Ă©s ƑrzĂ©svĂ©delmi piac legĂșjabb igĂ©nyeihez alkalmazkodĂł termĂ©keinkkel kĂ©pesek vagyunk megfelelni a legkĂŒlönbözƑbb igĂ©nyeknek.
Úgy gondoljuk velĂŒnk a cĂ©gek Ă©rtĂ©kvĂ©delmi jövƑje biztonsĂĄgosan tervezhetƑ.

CĂ©gĂŒnk törtĂ©nete

A Kontroll - Sec Vagyonvédelmi és Biztonsågszolgålati Kft. 1995-ben kezdte meg mƱködését.
A tĂ©rsĂ©gben az elsƑk között alakult vagyonvĂ©delmi cĂ©get a bƱnĂŒldözƑ Ă©s vagyonvĂ©delmi szakmĂĄban többĂ©ves tapasztalattal rendelkezƑ alapĂ­tĂłk azzal a cĂ©llal hoztĂĄk lĂ©tre, hogy az egyre romlĂł Ă©s mĂĄra mĂĄr nemzetközi mĂ©reteket öltƑ bƱnözĂ©s viszonyai között magas szintƱ vĂ©delmet nyĂșjtson a potenciĂĄlis sĂ©rtetteknek.
A globalizĂĄlĂłdĂł vilĂĄg hatĂĄsakĂ©nt jelentkezƑ gazdasĂĄgi viszonyokban bekövetkezett vĂĄltozĂĄsok elƑtĂ©rbe helyeztĂ©k a vagyon- Ă©s szemĂ©lyvĂ©delem jogszabĂĄlyokhoz igazodĂł professzionĂĄlis szĂ­nvonalĂș biztosĂ­tĂĄsĂĄt, a pĂ©nz az Ă©rtĂ©kek szakszerƱ vĂ©delmĂ©t.
A jelzett cĂ©lok ĂĄltal vezĂ©relve kezdemĂ©nyeztĂŒk a HajdĂș-Bihar Megyei Kereskedelmi Ă©s Iparkamara keretĂ©n belĂŒl a VagyonvĂ©delmi Tagozat megalakulĂĄsĂĄt, majd kĂ©sƑbb belĂ©ptĂŒnk a megalakulĂł SzemĂ©ly- Ă©s VagyonvĂ©delmi Szakmai KamarĂĄba.
CĂ©gĂŒnket a HajdĂș - Bihar Megyei CĂ©gbĂ­rĂłsĂĄg 0909003238 szĂĄm alatt bejegyezte Ă©s a 87/1995. VII.14. sz. Korm. Rendeletben elƑírt szemĂ©lyi Ă©s vagyonvĂ©delmi tevĂ©kenysĂ©g folytatĂĄsĂĄhoz szĂŒksĂ©ges rendƑrhatĂłsĂĄgi engedĂ©llyel (219/2-1/1995) Ă©s szakmai felelƑssĂ©gbiztosĂ­tĂĄssal rendelkezik.

IgyekszĂŒnk a felmerĂŒlƑ igĂ©nyeket a lehetƑ leggyorsabban, maximĂĄlisan kielĂ©gĂ­teni, ehhez a piac tökĂ©letes ismerete szĂŒksĂ©ges, valamint a vezetĂ©s Ă©s az alkalmazottak vevƑközpontĂș szemlĂ©lete. TĂĄrsasĂĄgunk tevĂ©kenysĂ©gĂ©nek eredmĂ©nyessĂ©ge, szĂ­nvonala Ă©s a szolgĂĄltatĂĄs biztonsĂĄga Ă©vrƑl-Ă©vre javul Ă©s az eredmĂ©nyes gazdĂĄlkodĂĄs mellett mindig biztosĂ­tani tudjuk a szĂŒksĂ©ges tĂĄrgyi eszközök pĂłtlĂĄsĂĄt is. Azonban nem elĂ©g csak Ășj vevƑket szerezni, ezzel pĂĄrhuzamosan a rĂ©gi partnereinket sem szabad elveszĂ­tenĂŒnk, ami a mai kiĂ©lezett versenyhelyzetben nem kis feladat.

CĂ©gĂŒnk versenykĂ©pessĂ©ge valamint a szolgĂĄltatĂĄs egyenletes minƑsĂ©gĂ©nek biztosĂ­tĂĄsa Ă©rdekĂ©ben igyekszik tovĂĄbbi professzionĂĄlis eszközöket beszerezni, Ă©s hatĂ©kony munkavĂ©gzĂ©sre kĂ©pes szakkĂ©pzett munkatĂĄrsakat vĂĄlasztani azzal a szĂĄndĂ©kkel, hogy szakmai hozzĂĄĂ©rtĂ©s Ă©s a minƑsĂ©g tekintetĂ©ben konkurenseink elƑtt jĂĄrhassunk.

ElĂ©rhetƑsĂ©g

KONTROLL-SEC VAGYONVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGSZOLGÁLATI KFT.
4100 BerettyĂłĂșjfalu, Kossuth u. 29.
Tel.: 06/54 404-385; 06/54 402-258; Fax: 06/54 500-097
E-mail: info@kontroll-sec.hu